Asociația Studenților

Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca

 

Asociaţia Studenţilor Universităţii de Artă şi Design Cluj-Napoca (ASUAD) este o organizaţie non-guvernamentală, nepartizană, creată în anul 2010 la iniţiativa studenţilor din UAD cu scopul principal de a reprezenta interesele acestora. Astfel, ASUAD este reprezentată în toate forurile decizionale UAD, apărând interesele studenţilor în cadrul acestora. Din 2011, ASUAD face parte din Alianţa Natională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), fiind singura asociaţie a studenţilor din domeniul artelor vizuale din ţară.

ASUAD are o activitate variată, realizând proiecte pentru integrarea studenţilor în comunitatea UAD şi închegarea acesteia (balul bobocilor, ghidul studentului, festivitatea şi banchetul de absolvire), pentru dezvoltarea profesională a studenţilor (Guest Lectures cu nume de referinţă de la nivel naţional şi internaţional din spectrul artei, Festivalul Kaleidoscop) cât şi pentru recrutarea unor noi studenţi (Arts Summer University - proiect educaţional care familiarizează elevii de clasa a XI-a cu mediul UAD şi viaţa de student). În acelaşi timp, în parteneriat cu UAD, ASUAD iniţiază şi implementează proiecte culturale finanţate de autorităţi (Expo Maraton, Expoziţia Absolvenţilor UAD), susţinând astfel mediul cultural clujean şi comunitatea artistică locală.

 

Echipa

Consiliul director

 

Georgiana Strîmbu

pReședinte asuad

reprezentant în consiliul de administrație al universității de artă și design DIN cluj-napoca

Gabriel Hutera

Secretar general

Vlad Dobrițan

coordonator marketing & pr

Elena Marian

coordonator educațional

George Scuturici

coordonator RESURSE UMANE