Înscrieri

 

PERIOADĂ DE DESFĂȘURARE

01 - 15 IULIE 2019

Taxă de participare Arts Summer University ediţia a VII-a : 420 lei.

Această pagină este dedicată înscrierilor, cuprinde termeni si condițiile cât și link-ul către formularul de înscriere la Arts Summer University 2019 (ASU). Link-ul către formularul de înscriere: https://forms.gle/MKHCGfEDkxNV8c4R6

 
 

Termeni și condiții asuad.org - GDPR

https://www.asuad.org/gdpr

TERMENI ȘI CONDIȚII ARTS SUMMER UNIVERSITY

 

1.     Denumirea părților și denumirea termenilor.

 

1.1 Prin organizator înțelegem Asociația Studenților Universității de Artă și Design Cluj-Napoca sau ASUAD.

1.2 Prin beneficiar se înțelege, participant la Arts Summer Univeristy 2019, ediția VII.

 

2.   Termeni

2.1 Organizator

 

2.1.1 se obligă  să restituie taxa de participare beneficiarului în caz că acesta renunță la locul său până în data de 14.06.2019.

 2.1.2 nu va restitui taxa după data de 14.06.2019.

2.1.3 se obligă să asigure locurile unde se vor desfășura activitățiile și accesul la echipamentul și consumabilele necesare pentru derularea activităților.

2.1.4 se obligă  să anunțe din timp orice schimbare survenită în derularea programului (inclusiv intârzieri, absențe, etc.)

2.1.5 se obligă să păstreze confidențialitatea informațiilor la care are acces în cadrul activităților.

2.1.6 se obligă să aibă un comportament decent și să respecte normele de conviețuire în comun, și comportament civilizat în societate față de colegi și participanți.

2.1.7 își rezervă dreptul de a deține materialele, rapoartele, informațiile, documentația și alte materiale scrise, create, colectate sau/și produse de participanți în perioada desfășurării activităților.

 

2.2 Beneficiar

 

2.2.1 să aloce suma stabilită până la data și ora specificată în contract.

2.2.2 să păstreze confidențialitatea informațiilor la care are acces în cadrul activităților.

2.2.3 se obligă să aibă un comportament decent și să respecte normele de conviețuire în comun, și compartament civilizat în societate față de colegi și organizatori.

2.2.4 să cunoască și să respecte procedurile și regulamentele interne prezentate în ROI.

 

3.   Condiții

 

3.1 Organizatorul se obligă

3.1.1     să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate.

3.1.2   Să ofere cazare și o masă pe zi pe întreaga perioadă a universității de vară.

3.1.3   Să supravegheze participanți pe parcursul activităților zilnice, activități cuprinse în intervalul orelor 8.00 – 23.00.

3.1.4   Să informeze participanți și să îi instruiască pentru activitățiile specifice din program.

3.1.5   Să prezinte și să explice regulamentul de ordine interioară.

3.1.6   Să gestioneze toate aspectele administrative şi organizaționale pentru realizarea serviciilor.

 

3.2 Beneficiarul se obligă

 

3.2.1   Să plătească suma convenită, respectând intervalele

de timp stipulate în contractul de participare.

3.2.2 Să ne informați cu bună credință în legătură cu toate informațiile cerute în formularul de înscriere.

3.2.3 Să ia la cunoștință regulamentul de ordine interioară (ROI) și să-l respecte.

4.   Litigii

 

4.1 Beneficiarul şi ASUAD vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea acestuia.

 

4.2  Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, beneficiarul şi ASUAD nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţe abilitate în acest sens.

 

Termeni și condiții Arts Summer University - fișier pdf. file:///C:/Users/const/Desktop/ASU%202019-termeni%20%C8%99i%20condi%C8%9Bii.pdf